loading

Finansijski lizing

Finansijski lizing je najčešći oblik finansiranja kupovine automobila namijenjen prvenstveno korisnicima koji nakon isteka ugovora žele da zadrže vozilo. Primalac lizinga koristi i održava predmet lizinga.

Obuhvata minimalno učešće od 20% za vozila vrijednosti do 30 000 KM, 30% za vozila vrijednosti preko 30 000 KM i maksimalni rok otplate od 60 mjeseci. Po isplati posljednje rate vozilo prelazi u vlasništvo korisnika lizinga. Pravno lice vodi vozilo kao svoje osnovno sredstvo.


Prednosti:

 Minimalna početna ulaganja (učešće) i mogućnost plaćanja kroz rate umjesto velikih početnih ulaganja
 Fleksibilnost - plan otplate lizing rate može biti podešen tako da odgovara specifičnim potrebama primaoca lizinga
 Prijenos vlasništva na kraju perioda lizinga
 Lizing kompanija je vlasnik predmeta lizinga, pa tako nisu potrebna dodatna sredstva obezbjeđenja
 Brža procedura
 Manja kamatna stopa


 


Idite na vrh